Kennisagenda Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling

In samenwerking met inwoners, overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties heeft het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een kennisagenda ontwikkeld welke de meest prangende vragen aan de orde stelt. Het gaat hierbij zowel om vragen die op dit moment aan de orde zijn, als om vragen gericht op de toekomst van het gaswinningsgebied. De kennisagenda geeft een overzicht van de grote vraagstukken die in de regio leven. KADO denkt dat het vinden van goede antwoorden essentieel is om veiligheid, gezondheid en vertrouwen te borgen van de inwoners en de regio als geheel.

De Kennisagenda is een initiatief van KADO, onderdeel van Sustainable Society, één van de speerpunten van de Rijksuniversiteit Groningen. KADO is anderhalf jaar geleden opgericht om de betrokkenheid van wetenschappers uit alle disciplines bij de gaswinningsproblematiek inzichtelijk te maken. De RUG biedt de onafhankelijke, wetenschappelijke kennis die nodig is in dit debat. KADO brengt onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen, om te werken aan de (maatschappelijke) uitdagingen die voortkomen uit de aardbevingen in Noord-Nederland.

Hieronder vindt u de eerste officiële versie van de kennisagenda.

Open in nieuw venster

Sustainable Society, University of Groningen Grote Kruisstraat 2/1, 9712 TS Groningen

Tel. 050-363 69 17 sustainablesociety@rug.nl www.rug.nl/research/sustainable-society

© 2016 KADO Groningen
Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling

Strategie, Concept & Design
StudioTW
www.studiotw.nl

Technische realisatie
Emile Koning
www.emilekoning.nl

for the best digital experience, it is necessary
to increase your screen!

KADO Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling Groningen